Hỏi đáp Giáo dục công dân lớp 7

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

3.Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án ''Vòng tay yêu thương'' hoặc ''Kết nối yêu thương''

Tên dự án : .......................................................

Nhóm thực hiện :

Trưởng nhóm : ......................................................

Các thành viên :

1) ..........................................

2)...........................................

3)...........................................

Mục tiêu dự án :

- ...............................................................................

-................................................................................

-................................................................................

-................................................................................

Thời gian thực hiện :

Từ ngày ......... tháng ........ năm ................ đến ngày ......... tháng ....... năm ............

Các nguồn luật đã có :

-........................................................

-........................................................

-........................................................

Khó khăn có thể gặp phải :

-...........................................................

-..........................................................

-...........................................................

Những biện pháp/ hoạt động cần thực hiện :

-...........................................................

-...........................................................

-...........................................................

Kế hoạch cụ thể :

Nhiệm vụ Biện pháp/Hoạt động Thời gian thực hiện Sản phẩm Người chịu trách nhiệm chính

Được cập nhật 2 giờ trước (21:30) 0 câu trả lời

xây dựng kế hoạch thực hiện dự án "Vòng tay yêu thương" hoặc " kết nối yêu thương"

kế hoạch dự án có thể theo bản sau:

tên dự án:................

mục tiêu dự án:

-...........................................................................................................

-...........................................................................................................

-...........................................................................................................

-...........................................................................................................

Thời gian thực hiện:

từ ngày.....tháng.....năm..........đến ngày .....tháng.....năm.....

các nguồn lực đã có:

-...........................................................................................................

-...........................................................................................................

-...........................................................................................................

khó khăn có thể gặp phải:

-...........................................................................................................

-...........................................................................................................

-...........................................................................................................

Những biện pháp/ hoạt động cần thực hiện:

-...........................................................................................................

-...........................................................................................................

-...........................................................................................................

kế hoạch cụ thể:

nhiệm vụ Biện pháp/ hoạt động thời gian thực hiện sản phẩm người chiụ trách nhiệm

Được cập nhật 2 giờ trước (21:26) 0 câu trả lời

xây dựng kế hoạch thực hiện dự án "Vòng tay yêu thương" hoặc " kết nối yêu thương"

kế hoạch dự án có thể theo bản sau:

tên dự án:................

mục tiêu dự án:

-...........................................................................................................

-...........................................................................................................

-...........................................................................................................

-...........................................................................................................

Thời gian thực hiện:

từ ngày.....tháng.....năm..........đến ngày .....tháng.....năm.....

các nguồn lực đã có:

-...........................................................................................................

-...........................................................................................................

-...........................................................................................................

khó khăn có thể gặp phải:

-...........................................................................................................

-...........................................................................................................

-...........................................................................................................

Những biện pháp/ hoạt động cần thực hiện:

-...........................................................................................................

-...........................................................................................................

-...........................................................................................................

kế hoạch cụ thể:

nhiệm vụBiện pháp/ hoạt độngthời gian thực hiệnsản phẩmngười chiụ trách nhiệm
     
     
     
     
     
     

 

Được cập nhật 2 giờ trước (21:25) 0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Bảng xếp hạng môn Giáo dục công dân

Kết nối hoc24 trên facebook

Có thể bạn quan tâm

Tài trợ