Nhã Uyên

(x2-16)2=16x+1

Ngô Hải Nam
15 tháng 3 lúc 21:27

xem lại đề có sai không ạ?

Bình luận (0)
BNg Baoo Trann
15 tháng 3 lúc 21:28

`(x^2-16)2=16x+1`

Đề nhưu vậy ạ ...?

 
Bình luận (1)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
15 tháng 3 lúc 22:53

 

=>x^4-32x^2+256-16x-1=0

=>x^4-32x^2-16x+255=0

=>x^4-3x^3+3x^3-9x^2-23x^2+69x-85x+255=0

=>(x-3)(x^3+3x^2-23x-85)=0

=>(x-3)(x-5)[(x+4)^2+1]=0

=>x=3 hoặc x=5

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Cíuuuuuuuuuu
Xem chi tiết
Hannah Ngô
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Quynh Tram Nguyenn
Xem chi tiết
Ngọc Dung
Xem chi tiết
Cíuuuuuuuuuu
Xem chi tiết
Alpaca
Xem chi tiết
chau duong phat tien
Xem chi tiết
TRUC LE
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)