Bùi Đình Đăng khoa

Viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu phân tích làm nổi bật biện pháp nghệ thuật được sử dụng của bài thơ và làm nổi bật tác dụng của nó:

Nghe xao động nắng trưa.

Nghe bàn chân đỡ mỏi.

Nghe gọi về tuổi thơ


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Hà
Xem chi tiết
Trần Thu Thảo
Xem chi tiết
Bùi Phương Linh
Xem chi tiết
thảo nguyễn
Xem chi tiết
KHANG
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
không có gì
Xem chi tiết
KHANG
Xem chi tiết
nguyễn quanhcm1997
Xem chi tiết