nguyễn quanhcm1997

 Viết 1 đoạn văn khoảng 5-7 câu chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong khổ thơ cuối bài "Tiếng gà trưa" của Xuân Quỳnh

 

Rykels
16 tháng 12 2021 lúc 21:01

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
biet ko
Xem chi tiết
KHANG
Xem chi tiết
Xem chi tiết
nguyễn thị thủy
Xem chi tiết
My Nguyen
Xem chi tiết
Mai Thị Cẩm Ly
Xem chi tiết
Nguyễn Bách
Xem chi tiết
Phùng Mai Linh
Xem chi tiết
Ai thích tui
Xem chi tiết