không có gì

1- Bài thơ nào sau đây thuộc thể thơ Tứ tuyệt?

A-   Sông núi nước Nam.

    B-  Phò giá về kinh.

    C-  Qua Đèo Ngang.

    D-  Bạn đến chơi nhà.

2- Nghệ thuật nổi bật của bài thơ Sông núi nược Nam là gì?

    A-  Sử dụng nhiều biện pháp tu từ và ngôn ngữ giàu cảm xúc.

    B-  Sử dụng điệp ngữ và các yếu tố trùng điệp.

    C-  Ngôn ngữ sáng rõ, cô đúc, hoà trộn ý tưởng và cảm xúc.

    D-  Nhiều hình ảnh ẩn dụ, tượng trưng.

3- Dòng nào nói không đúng về thái độ của Hồ Xuân Hương qua bài thơ Bánh trôi nước?

    A- Trân trọng, ngợi ca vẻ đẹp cả hình thức và phẩm chất của người phụ nữ.

    B-  Đồng tình với sự cam chịu số phận bất hạnh của người phụ nữ.

    C-  Cảm thông, chia sẻ với số phận chìm nổi, bị lệ thuộc của người phụ nữ.

    D- Lên tiếng phản kháng và tố cáo xã hội bất công đối với người phụ nữ.

9.Nguyễn Tuấn Điệp 7b
31 tháng 12 2021 lúc 8:26

C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
không có gì
Xem chi tiết
Thư Phan
Xem chi tiết
không có gì
Xem chi tiết
Ngô Thu Hiền
Xem chi tiết
白云尼^^
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Mai Phương Thúy
Xem chi tiết
Nguyễn Mai Phương Thúy
Xem chi tiết
Đỗ Thị Hoài Ngọc
Xem chi tiết