Đinh Hoàng Yến Nhi

Trong truyện ngắn Sống chết mặc bay của Phạm Duy Tốn, biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng để làm nổi bật tư tưởng nghệ thuật của tác phẩm ? 

A. So sánh 

B. Tương phản 

C. Điệp ngữ 

D. ẩn dụ

Nguyễn Tuấn Dĩnh
5 tháng 8 2018 lúc 7:34

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thanh Hếu 7a6
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Cao Tuệ Hằng
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Tâm
Xem chi tiết
Trần Nguyễn Phương	Thảo
Xem chi tiết
Lê Loan
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thùy Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Trang
Xem chi tiết