06-Đinh Mạnh Hòa

từ điểm M nằm ngoài (O) vẽ tiếp tuyến MA,MB và cát tuyến MCD (O nằm trong góc BMD)
a, c/m MAOB nội tiếp
b, c/m góc MAB = góc MOA và MA^2=MC*MD
c, đoạn thẳng MO cắt AB tại H, cắt (O) tại I. c/m OH*OM+MC*MD=MD^2
d, c/m OHCD nội tiếp
e, c/m CI là phân giác góc MCH

Nguyễn Lê Phước Thịnh
23 tháng 3 lúc 10:10

a: góc MAO+góc MBO=180 độ

=>MAOB nội tiếp

b: MAOB nội tiếp

=>góc MAB=góc MBA=góc MOA

Xét ΔMAC và ΔMDA có

góc MAC=góc MDA

góc AMC chung

=>ΔMAC đồng dạng với ΔMDA

=>MA/MD=MC/MA

=>MA^2=MD*MC

c: Xét (O) có

MA,MB là tiếp tuyến

=>MA=MB

mà OA=OB

nên OM là trung trực của AB

=>OM vuông góc AB

OH*OM+MC*MD

=OA^2+MA^2=OM^2

d: MH*MO=MC*MD

=>MH/MD=MC/MO

=>ΔMHC đồng dạng với ΔMDO

=>góc OHC+góc ODC=180 độ

=>OHCD nội tiếp

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
06-Đinh Mạnh Hòa
Xem chi tiết
06-Đinh Mạnh Hòa
Xem chi tiết
Công Chúa Winx
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Anh
Xem chi tiết
phan tuấn anh
Xem chi tiết
Phạm Đức Minh
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Bách
Xem chi tiết
Đào Quỳnh Anh
Xem chi tiết
vũ đức hùng
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)