☆⩸Moon Light⩸2k11☆

trong đợt phát động quyên góp sách ủng hộ các bạn học sinh vùng lũ 2 lơp 6a và 6b của 1 trường trung học cơ sở đã quyên góp được 210 quyển sách giáo khoa toán 6 biết rằng số sách quyên góp được của lớp 6a và 1/3 số sách quyên góp được của lớp 6b bằng số sách  quyên góp được của lớp 6b và 1/2 số sách quyên góp được của lớp 6a hỏi mỗi lớp quyên góp được bao nhiêu cuốn sách

Giúp với ạ,gấp,hứa tick

Nguyễn Lê Phước Thịnh
10 tháng 7 2023 lúc 21:32

Gọi số sách lớp 6A và 6B quyên góp được lần lượt là a,b

Theo đề, ta có:

a+b=210 và a+1/3b=b+1/2a

=>a+b=210 và 1/2a-2/3b=0

=>a=120 và b=90

Bình luận (0)
Đỗ Vân  Anh
17 tháng 11 2023 lúc 20:07

Gọi số sách lớp 6A và 6B quyên góp được lần lượt là a,b

Theo đề, ta có:

a+b=210 và a+1/3b=b+1/2a

=>a+b=210 và 1/2a-2/3b=0

=>a=120 và b=90

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Iem dốt Toán
Xem chi tiết
Iem dốt Toán
Xem chi tiết
ĐINH ĐÔNG QUÝ
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Nguyễn Trường Hải
Xem chi tiết
★彡✿ทợท彡★
Xem chi tiết
Phan Thảo Linh Chi
Xem chi tiết
nguyễn hoài thu
Xem chi tiết
Khách vãng lai
Xem chi tiết