Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1479
Số lượng câu trả lời 491
Điểm GP 15
Điểm SP 217

Người theo dõi (38)

dechcandoi
Trà My Phùng
Mr 9323
yuka orosi

Đang theo dõi (17)

hnamyuh
Chuu
Vanh Nek