Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 76
Số lượng câu trả lời 5
Điểm GP 0
Điểm SP 2

Người theo dõi (88)

Thành Công Lê
tracyp
Trang Trang Phạm
Toyama Kazuha
Jeon Cooky

Đang theo dõi (99)

Trang Trang Phạm
Nguyễn An Vy
tracyp
Từ Hoãn Khuân
Toyama Kazuha