Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 177
Điểm GP 3
Điểm SP 86

Người theo dõi (32)

Tuấn ASTANH
trần xuân nam
Trần Nhất
Kim Taehyung
Jeon Jungkook

Đang theo dõi (17)