Long Sơn

Trình bày tính chất của một số nhiên liệu thường dùng trong đời sống.

Diệp Vi
7 tháng 2 2022 lúc 18:48

TK

Tính chất cơ học: Tính cứng, tính dẻo, tính bền,… - Tính chất vật lí: Nhiệt độ nóng chảy, tính dẫn điện, dẫn nhiệt, khối lượng riêng,… - Tính chất hoá học: Tính chịu axít, muối, tính chống ăn mòn,… - Tính chất công nghệ: Tính đúc, tính hàn, tính rèn, khả năng gia công cắt gọt

Bình luận (0)
{@chưa*_*muốn*_*yêu*_*đo...
7 tháng 2 2022 lúc 18:49

Một số nhiên liệu sử dụng trong cuộc sống: củi, than, xăng, dầu, gas. Biogas là một loại nhiên liệu vì nó được sử dụng để cung cấp năng lượng nhiệt, ánh sáng phục vụ con người.

- Phân loại nhiên liệu:

+ Nhiên liệu hạt nhân: là các chất phóng xạ dùng trong nhà máy năng lượng hạt nhân

+ Nhiên liệu hóa thạch: than đá, dầu khí, khí tự nhiên, đá phiến dầu,….

+ Nhiên liệu tái tạo: củi đốt, biogas,…

+ Nhiên liệu không tái tạo:  than, đá, dầu mỏ, khí đốt tự nhiên

+ Nhiên liệu sinh học: mỡ động vật, dầu dừa, ngũ cốc, ngô, đậu,…. Chất thải trong nông nghiệp, rơm, phân chuồng, mùn cưa,….

Bình luận (4)
Cao Tùng Lâm
7 tháng 2 2022 lúc 18:49

Tham khảo :

Một số nhiên liệu sử dụng trong cuộc sống: củi, than, xăng, dầu, gas. Biogas là một loại nhiên liệu vì nó được sử dụng để cung cấp năng lượng nhiệt, ánh sáng phục vụ con người.

- Phân loại nhiên liệu:

+ Nhiên liệu hạt nhân: là các chất phóng xạ dùng trong nhà máy năng lượng hạt nhân

+ Nhiên liệu hóa thạch: than đá, dầu khí, khí tự nhiên, đá phiến dầu,….

+ Nhiên liệu tái tạo: củi đốt, biogas,…

+ Nhiên liệu không tái tạo:  than, đá, dầu mỏ, khí đốt tự nhiên

+ Nhiên liệu sinh học: mỡ động vật, dầu dừa, ngũ cốc, ngô, đậu,…. Chất thải trong nông nghiệp, rơm, phân chuồng, mùn cưa,….

Bình luận (0)
{@chưa*_*muốn*_*yêu*_*đo...
7 tháng 2 2022 lúc 18:50

có đúng hơm 

hay thừa

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Phương Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Kha
Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Nhân
Xem chi tiết
Mun xấu trai
Xem chi tiết
Đỗ Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Khang Trần
Xem chi tiết
Khang Trần
Xem chi tiết
Hailey
Xem chi tiết
04-Nguyễn Hải Anh
Xem chi tiết