p Up

Tổng số học sinh của hai lớp 8A và 8B là 78 em.Nếu chuyển 2 em từ lớp 8A qua lớp 8B thì số học sinh của hai lớp bằng nhau.Tính số học sinh của mỗi lớp

Ngô Hải Nam
15 tháng 3 lúc 22:24

gọi số học sinh của lớp 8A là: x (đơn vị: học sinh, x>2)

=> số học sinh của lớp 8B là: 78-x (học sinh)

số học sinh của lớp 8A khi chuyển là: x-2 (học sinh)

số học sinh của lớp 8B sau khi nhận 2 học sinh của lớp 8A là: 78-x+2=80-x(học sinh)

nếu chuyển 2 em từ lớp 8A qua lớp 8B thì số học sinh của 2 lớp bằng nhau nên ta có pt sau

`x-2=80-x`

`<=>2x=82`

`<=>x=41(tm)`

số học sinh của lớp 8A là: 41 học sinh

số học sinh của lớp 8B là: 78-41=37 học sinh

Bình luận (1)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
15 tháng 3 lúc 22:22

Số học sinh lớp 8A là:

(78+4)/2=41(bạn)

Số học sinh lớp 8B là:

41-4=37 bạn

Bình luận (0)
Bacon Family
15 tháng 3 lúc 22:24

Gọi số học sinh lớp `8A` là `x` (bạn) 

Điều kiện: `x ∈ N`*

`=>` Số học sinh lớp 8B là: `x - 2 - 2 = x - 4` (bạn)

Do tổng số học sinh của hai lớp `8A` và `8B` là `78` em, ta có phương trình:

`x + (x-4) = 78`

`<=> 2x - 4 = 78`

`<=> 2x = 82`

`<=> x = 41`

Vậy số học sinh lớp `8A` là `41` bạn

Số học sinh lớp `8B` là `41 - 4 = 37` bạn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Phương Mai
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Kiều Anh
Xem chi tiết
Cold Boy
Xem chi tiết
Ha Jung
Xem chi tiết
tl:)
Xem chi tiết
mothukhoanghia
Xem chi tiết
do thi hong phuong
Xem chi tiết
Thạch Tít
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)