Vũ Minh Phương

Tóm tắt nội dung chính của các cuộc kháng chiến không thành công trong lịch sử Việt Nam theo gợi ý: thời gian, địa điểm, đối tượng xâm lược, những trận đánh lớn, kết quả. (Kháng chiến chống quân Triệu, chống quân Minh và chống thực dân Pháp)


Các câu hỏi tương tự
kimngan Nami
Xem chi tiết
Lê Thị Phương Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Phuong Nguyen
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết