Nguyễn Thanh Hằng

Chiến thắng tiêu biểu nhất của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược Bắc Kì lần thứ nhất (1873) là

A. chiến thắng Cầu Giấy.

B. chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút.

C. chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa.

D. chiến thắng Chi Lăng.

Phạm Thị Diệu Hằng
12 tháng 2 2017 lúc 7:53

Đáp án A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết