Lê Thị Phương Anh

1. Chứng minh được biểu hiện tinh thần đoàn kết chiến đấu của nhân dân Lào – Việt Nam – Cam-pu-chia trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược cuối TK XIX đầu TK XX.

2. Đánh giá được hậu quả của chiến tranh đối với nhân loại và liên hệ với trách nhiệm của bản thân trong giữ gìn hòa bình.

 


Các câu hỏi tương tự
My Hoàng
Xem chi tiết
Nguyễn Duy An
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Vũ Minh Phương
Xem chi tiết
Hà Xuân Nhật
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết