Nguyễn Thanh Hằng

Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược (1858 – 1884) có đặc điểm gì?

A. Kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh ngoại giao.

B. Từ chống ngoại xâm đến kết hợp chống ngoại xâm và phong kiến đầu hàng.

C. Là các cuộc đấu tranh theo khuynh hướng dân tộc, dân chủ.

D. Hình thành một mặt trận thống nhất do các văn thân, sĩ phu tiến bộ lãnh đạo.

Phạm Thị Diệu Hằng
17 tháng 3 2017 lúc 4:03

Đáp án B

Bình luận (0)
Bùi Hoàng Lâm
17 tháng 2 2021 lúc 15:50

B là đáp án

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Lê Thị Phương Anh
Xem chi tiết
kimngan Nami
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết