Chu Hải Phong

Tính diện tích hình vuông abcd, biết: 
AC=BD=12cm   " style="text-decoration:underline">http://www.w3.org/2000/svg"> A B D C

Paoo Nqoccc
26 tháng 3 lúc 19:14

Diện tích hình vuông ABCD:

\(\dfrac{12\times12}{2}=72cm^2\)

Bình luận (0)
Komuro Tairoku
26 tháng 3 lúc 19:15

Diện tích hình vuông ABCD:
\(12\times12:2=72\left(cm^2\right)\)

Bình luận (1)
Chu Hải Phong
26 tháng 3 lúc 19:38

Các bạn ghi giải thích cho tớ với

Bình luận (0)
Hoàng Kim Nhung
26 tháng 3 lúc 19:42

Diện tích hình vuông ABCD là: \(12\) x \(12\) : \(2\) = \(72\left(cm^2\right)\)

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
vu
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
minhthien
Xem chi tiết
vu
Xem chi tiết
Đoàn Văn Lộc
Xem chi tiết
Bùi Thị Thương Huyền
Xem chi tiết
nguyenthingoclan
Xem chi tiết
Phùng Thế Nam Phong
Xem chi tiết
Trịnh Thuỳ Linh
Xem chi tiết