Stugikuni Michikatsu

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

1 giờ 15 phút + 75 phút + 1,25 giờ x 8

CÁC BẠN GIẢI CHI TIẾT RA GIÚP MÌNH NHÉ! CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU!

Trịnh Thuỳ Linh
25 tháng 3 2022 lúc 19:43

1 giờ 90p + 10 giờ = 11 giờ 90 hay 12 giờ 30p

Bình luận (0)
Ha Hoang
25 tháng 3 2022 lúc 19:44

\(=\dfrac{5}{4}h+\dfrac{5}{4}h+10h\)

\(=\dfrac{25}{2}h\)

Bình luận (0)
☞Tᖇì  ᑎGâᗰ ☜
25 tháng 3 2022 lúc 19:44

1 giờ 15 phút + 75 phút + 1,25 giờ x 8
= 1,25 giờ + 1,25 giờ +  1,25 giờ x 8
= 1,25 giờ  ( 1 +1 + 8 )
= 1,25 giờ x 10
= 12,5 giờ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Stugikuni Michikatsu
Xem chi tiết
Stugikuni Michikatsu
Xem chi tiết
Stugikuni Michikatsu
Xem chi tiết
Stugikuni Michikatsu
Xem chi tiết
Stugikuni Michikatsu
Xem chi tiết
Stugikuni Michikatsu
Xem chi tiết
Stugikuni Michikatsu
Xem chi tiết
Stugikuni Michikatsu
Xem chi tiết
VICTOR_Simple As Black
Xem chi tiết