Stugikuni Michikatsu

13 giờ 15 phút - 30 phút - 7 giờ 30 phút = ???

CÁC BẠN GIẢI CHI TIẾT RA GIÚP MÌNH NHÉ! CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU!

Hồng Nhan
13 tháng 4 2022 lúc 21:56

13 giờ 15 phút - 30 phút - 7 giờ 30 phút = 13 giờ 15 phút - (30 phút + 7 giờ 30 phút)

= 13 giờ 15 phút - 8 giờ = 5 giờ 15 phút

Bình luận (0)
minh1234best
13 tháng 4 2022 lúc 21:57

5 giờ 15 p'

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Stugikuni Michikatsu
Xem chi tiết
Stugikuni Michikatsu
Xem chi tiết
Stugikuni Michikatsu
Xem chi tiết
Stugikuni Michikatsu
Xem chi tiết
Stugikuni Michikatsu
Xem chi tiết
Stugikuni Michikatsu
Xem chi tiết
Stugikuni Michikatsu
Xem chi tiết
Stugikuni Michikatsu
Xem chi tiết
Stugikuni Michikatsu
Xem chi tiết