Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 214
Điểm GP 14
Điểm SP 202

Người theo dõi (50)

Minz Ank
Bích Loan
Đóm Hy
công chúa sophia

Đang theo dõi (15)

Thái Dương
Gia Long 2k6
Đóm Hy
Ngố ngây ngô
Đỗ Quyên

Câu trả lời:

Nguyễn Xuân Nghĩa mk lúc đầu cx định kẻ bảng nhưng k đủ hàng nên phải lm thế này