Nguyen Anh Duc

tìm x
chủ đề: tính chất đg phân giác

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 20:40

b: Xét ΔBAC có BD là phân giác

nên \(\dfrac{AD}{AB}=\dfrac{CD}{CB}\)

=>\(\dfrac{AD}{10}=\dfrac{12}{20}=\dfrac{3}{5}\)

=>\(AD=\dfrac{3}{5}\cdot10=6\left(cm\right)\)

a: Xét ΔMHN có MK là phân giác

nên \(\dfrac{KN}{KH}=\dfrac{MN}{MH}\)

=>\(\dfrac{10.5}{x}=\dfrac{8}{22}=\dfrac{4}{11}\)

=>\(x=10.5\cdot\dfrac{11}{4}=28,875\left(cm\right)\)

c: Xét ΔTSG có TL là phân giác

nên \(\dfrac{LG}{TG}=\dfrac{LS}{TS}\)

=>\(\dfrac{LG}{LS}=\dfrac{TG}{TS}=\dfrac{6}{15}=\dfrac{2}{5}\)

=>\(\dfrac{LG}{12}=\dfrac{2}{5}\)

=>LG=12*2/5=4,8(cm)

x=GS=GL+LS=4,8+12=16,8(cm)

d: Xét ΔDEF có DI là phân giác

nên \(\dfrac{EI}{DE}=\dfrac{IF}{DF}\)

=>\(\dfrac{EI}{9}=\dfrac{IF}{20,5}\)

mà EI+IF=EF=28,5

nên Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta được:

\(\dfrac{EI}{9}=\dfrac{IF}{20,5}=\dfrac{EI+IF}{9+20,5}=\dfrac{28.5}{29.5}=\dfrac{57}{59}\)

=>\(EI=\dfrac{57}{59}\cdot9=\dfrac{513}{59}\left(cm\right)\)

=>\(x=\dfrac{513}{59}\left(cm\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Mạnh
Xem chi tiết
Hồng Lê
Xem chi tiết
Hòa Huỳnh
Xem chi tiết
Nguyễn Tấn Đạt
Xem chi tiết
Ngọc anh
Xem chi tiết
mai thủy
Xem chi tiết
Vũ Minh Hiếu
Xem chi tiết
Nguyễn Tiến Đạt
Xem chi tiết
phạm thuỳ linh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)