HAI NGUYEN

Tìm x thuộc N sao cho:

a)x chia hết cho 4

b)x-3 chia hết cho x+1

c)2x-3 chia hết cho 7


Các câu hỏi tương tự
кαвαиє ѕнιяσ
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Sơn
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Chiến Thắng
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Mai Thị Trang
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Manhmoi
Xem chi tiết
Nguyễn Giang Ngân
Xem chi tiết