Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiếp)

Nguyễn Hương Nhi

tìm x, biết:

a, x^2(x+1)+2x(x+1)=0

Tran Ngoc Long
21 tháng 9 2017 lúc 21:27

x^2(x+1)+2x(x+1)=0

(x+1)(x^2+2x)=0

(x+1)x(x+2)=0

=>x+1=0 hoặc x=0 hoặc x+2=0

. x+1=0 .x+2=0

=>x=-1 =>x=-2

Vậy x \(\in\) \(\left\{-1;0;-2\right\}\)

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
Thị Phương Thảo Trần
Xem chi tiết
Phạm Thu Trang
Xem chi tiết
Đạt 2202
Xem chi tiết
Kii
Xem chi tiết
Mii Mii
Xem chi tiết
Trần Xuân Mai
Xem chi tiết
Minh Hằng
Xem chi tiết
Dương Mỹ Hân
Xem chi tiết