Lizy

tìm min của \(\dfrac{ab}{a+b}\) biết ab là số có 2 chữ số

kagemai
3 tháng 4 lúc 21:47

ab/a+b =a.10+b/a+b=9.a+a+b/a+b=9.a/a+b+a+b/a+b=9a/a+b+1 có giá trin nhở nhất =>9a nhỏ và a+b lớn

=>a=1;b=9vậy số đó 19/1+9=19/10

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lionel Messi
Xem chi tiết
Lizy
Xem chi tiết
Người Vô Danh
Xem chi tiết
hiền nguyễn
Xem chi tiết
hiền nguyễn
Xem chi tiết
pro
Xem chi tiết
:vvv
Xem chi tiết
Phạm Tiến Minh
Xem chi tiết
hello7156
Xem chi tiết
Hiếu Minh
Xem chi tiết