Đại số lớp 7

Nguyễn Hoàng Long

Tìm GTLN, GTNN của các biểu thức sau và tìm x để biểu thức có GTLN, GTNN :

C=/x+1/+/x+2/+/x+3/+/x+4/+/x+5/

D=/x-1/+/x-2/+/x-3/+...+/x-2017/

Hộ nha mấy chế !!!

Đoàn Hương Giang
30 tháng 12 2016 lúc 20:37

ối giời ơi con xin vái

Bình luận (0)
Mai Lan Anh
30 tháng 12 2016 lúc 20:44

de qua phai ko ta

Bình luận (3)

Các câu hỏi tương tự
Đỗ Thu Trà
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Đức
Xem chi tiết
Trang
Xem chi tiết
Nơi này có anh
Xem chi tiết
Nguyễn Bé Nak
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Đức
Xem chi tiết
Cuồng Sơn Tùng M-tp
Xem chi tiết
xx EXO vô danh xx
Xem chi tiết
Lê Huyền Linh
Xem chi tiết