Đại số lớp 7

xx EXO vô danh xx

giải dùm hen vuivui

bài 1 tìm GTNN, GTLN của các biểu thức sau

a) A= 5x + 20 / x - 3 b) B= -4x + 5 / x - 3

bài 2 tìm GTNN của các biểu thức sau

a) A= x2 - 6x + 100 / 3 b) B= 9x2 + 12x - 31 / 5 c) C= 2x2 + 2x + 2015 / x2

bài 3 tìm GTLN của các biểu thức sau

a) A= x2 - 4x - y2 + 6y - 100 / 5 b) B= -2x2 + 2x - 2015 / x2

eoeocảm ơn eoeo


Các câu hỏi tương tự
Đỗ Thu Trà
Xem chi tiết
Dương Nguyên
Xem chi tiết
Trang
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hảo
Xem chi tiết
Tiểu Hồ
Xem chi tiết
Cuồng Sơn Tùng M-tp
Xem chi tiết
Nơi Này Có Em
Xem chi tiết
nhung phan
Xem chi tiết
ĐỨC TRỌNG
Xem chi tiết