Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 9
Số lượng câu trả lời 4
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (7)

Đang theo dõi (2)

♥ Aoko ♥
Kaito Kid