Đại số lớp 7

Nguyễn Minh Đức

1.Cho

B= 2|x|+3 \ 3|x|-1 ( x thuộc Z)

a: tìm x thuộc z để B đạt GTLN

b: tìm x thuộc z để B có giá trị là số tự nhiên

2.Cho x-y=2 ( x,y thuộc Z)

Tìm GTNN

C= |2x+1| + |2y+1|

giúp mình nha


Các câu hỏi tương tự
Trần Ngọc An Như
Xem chi tiết
Trần Ngọc An Như
Xem chi tiết
Phạm Huyền
Xem chi tiết
Lê An Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Đức
Xem chi tiết
Trần Ngọc An Như
Xem chi tiết
Tattoo mà ST vẽ lên thôi
Xem chi tiết
Ngoc Tran
Xem chi tiết
Thanh Huyền
Xem chi tiết