Hieu

so sánh

Kiều Vũ Linh
19 tháng 9 lúc 6:01

16 = 9 + 7 = 9 + √49

9 + 4√5 = 9 + √80

Do 49 < 80 nên √49 < √80

⇒ 9 + √49 < 9 + √80

Vậy 16 < 9 + 4√5

Bình luận (0)
Huỳnh Thanh Phong
19 tháng 9 lúc 5:44

Ta có:

\(16=9+5=9+\sqrt{25}\)

\(9+4\sqrt{5}=9+\sqrt{4^2\cdot5}=9+\sqrt{20}\)

Mà: \(20< 25\)

\(\Rightarrow\sqrt{20}< \sqrt{25}\)

\(\Rightarrow9+\sqrt{20}< 9+\sqrt{25}\)

\(\Rightarrow9+4\sqrt{5}< 16\)

Bình luận (0)
Nguyễn Đức Trí
19 tháng 9 lúc 7:02

Giả sử \(16< 9+4\sqrt[]{5}\)

\(\Leftrightarrow7< 4\sqrt[]{5}\)

\(\Leftrightarrow7^2< \left(4\sqrt[]{5}\right)^2\)

\(\Leftrightarrow49< 80\left(luôn.đúng\right)\)

Vậy \(16< 9+4\sqrt[]{5}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Vy Thùy Linh
Xem chi tiết
Ba Dấu Hỏi Chấm
Xem chi tiết
Ngọc Hà
Hieu
Aurélie
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)