nguyễn long nhật

rút gọn

 

\(C=\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}-2}+\dfrac{1}{\sqrt{x}+2}-\dfrac{x}{4-x}\right):\dfrac{1}{\sqrt{x-2}}\)

HT.Phong (9A5)
11 tháng 7 lúc 16:36

\(C=\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}-2}+\dfrac{1}{\sqrt{x}+2}-\dfrac{x}{4-x}\right):\dfrac{1}{\sqrt{x-2}}\left(x\ge2;x\ne4\right)\\ =\left[\dfrac{\sqrt{x}+2}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}+\dfrac{\sqrt{x}-2}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}+\dfrac{x}{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-2\right)}\right]:\dfrac{1}{\sqrt{x-2}}\\ =\dfrac{\sqrt{x}+2+\sqrt{x}-2+x}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}:\dfrac{1}{\sqrt{x-2}}\\ =\dfrac{x+2\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}:\dfrac{1}{\sqrt{x-2}}\\ =\dfrac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+2\right)}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}\cdot\sqrt{x-2}\\ =\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2}\cdot\sqrt{x-2}\\ =\dfrac{\sqrt{x^2-2x}}{\sqrt{x}-2}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thị Thu Phương
Xem chi tiết
hoàng
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Phương
Xem chi tiết
Sun ...
Xem chi tiết
DŨNG
Xem chi tiết
DŨNG
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Phương
Xem chi tiết
Nott mee
Xem chi tiết
NinhTuấnMinh
Xem chi tiết
Hoàng Kiều Quỳnh Anh
Xem chi tiết