Đại cương về nhiễm sắc thể

Thương Thương

Ở người bình thường 2n=46 trong đó 1 cặp NST giới tính nữ là XX và nam là XY.
Người bệnh đao có 3 NST số 21
Người bệnh claipento cặp NST giới tính số 23 là XXY
Người bị bệnh tocno cặp NST giưới tính số 23 chỉ có 1 chiếc là XO
Người bị bệnh siêu nữ cặp NST giới tính số 23 có 3 chiếc là XXX
Hỏi: Những người ở trên thuộc thể đột biến nào? Trung bình có bao nhiêu NST?

Pham Thi Linh
25 tháng 9 2017 lúc 14:54

+ Người bị bệnh đao có 3 NST số 21 bộ NST là 2n + 1 = 47: thể 3 nhiễm

+ Người bệnh claiphento cặp NST giới tính số 23 là XXY, bộ NST là 2n + 1: thể ba nhiễm

+ Người bị bệnh tocno cặp NST giới tính số 23 là OX, bộ NST là 2n - 1: thể 1 nhiễm

+ Người bị bệnh siêu nữ cặp NST giới tính số 23 là XXX bộ NST là 2n + 1: thể ba nhiễm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Văn Hiếu
Xem chi tiết
Thanh Hải
Xem chi tiết
Thanh Thư
Xem chi tiết
Nguyễn Phương
Xem chi tiết
Quỳnh Mai
Xem chi tiết
Mạc Lam
Xem chi tiết
Duy Huynh Vo
Xem chi tiết
Lê Huế
Xem chi tiết
Bùi Mạnh Dũng
Xem chi tiết