Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

Nguyễn Thanh Hà

ở 1 loài mỗi cặp nst chứa 1 cặp gen dị hợp và không xảy ra đột biến và trao đổi đoạn tạo ra số tin trùng nhiều nhất là 256. tìm bộ NST lưỡnng bội của loài

Pham Thi Linh
25 tháng 9 2017 lúc 11:07

+ Số tinh trùng nhiều nhất có thể tạo ra là 2k = 256 (k là số cặp NST dị hợp)

\(\rightarrow\) k = 8 \(\rightarrow\) bộ NST lưỡng bội của loài là 2n = 16

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lệ Thủy Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Trân Châu
Xem chi tiết
Trân Châu
Xem chi tiết
Triệu Tử Dương
Xem chi tiết
Như Ý Đào Ngọc
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
hoàng thiên
Xem chi tiết
yeusinhhoc
Xem chi tiết
Phương Trang
Xem chi tiết