Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

Trân Châu

Câu 2: Bộ NST của loài cà chua 2n = 24.

a. Tính số loại giao tử có thể được tạo ra khi không có hiện tượng trao đổi chéo.

b. Tính số loại giao tử được tạo ra khi có 3 cặp NST đồng dạng xảy ra trao đổi chéo 1 điểm.

Tùng Hoàng
18 tháng 7 2017 lúc 16:28

a, số loại giao tử được tạo khi không có trao đổi chéo: 2^n=2^12

b, số loại giao tử khi 3 cặp NST đồng dạng xảy ra trao đổi chéo tại 1 điểm : \(2^{n+k}=2^{12+3}=2^{15}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trân Châu
Xem chi tiết
Lệ Thủy Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Phương Trang
Xem chi tiết
Như Ý Đào Ngọc
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hà
Xem chi tiết
HẰNG NI
Xem chi tiết
Phạm Thị Mỹ Duyên
Xem chi tiết
Diễm My
Xem chi tiết