Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

Phương Trang

Có 2 tế bào sinh dục sơ khai tiến hành nguyên phân một số lần như nhau, môi trường tế bào đã phải cung cấp 992 NST đơn mới hoàn toàn. Khi phát sinh giao tử do không có sự trao đổi chéo và đột biến nên tạo ra 16 loại giao tử đực khác nhau về nguồn gốc NST

a) Tìm bộ NST lưỡng bội của loài đó

b) Số đợt nguyên phân của mỗi tế bào sinh dục sơ khai

c) Số lượng NST đơn mới tương đương cung cấp cho mỗi tế bào sinh dục sơ khai trên

Trịnh Long
30 tháng 6 2021 lúc 21:03

a, 

Ta có :

2. 2^k = 16

-> k = 3

Vậy 2 tb trên nguyên phân 3 lần

Lại có : 

2 . 2n . ( 2^3 - 1 ) = 992

-> 14 . 2n = 992

-> 2n = 496 / 7 ( ko tính đc em )

Bình luận (1)
Trương Quang Minh
26 tháng 10 2021 lúc 18:18

a, 

Ta có :

2. 2^k = 16

-> k = 3

Vậy 2 tb trên nguyên phân 3 lần

Lại có : 

2 . 2n . ( 2^3 - 1 ) = 992

-> 14 . 2n = 992

Hoàn toàn mới :

2 . 2n . ( 2^3 - 2 ) = 992

-> 2n . 12 = 992

-> 2n = cũng ko chia hết :v

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn mình tuấn
Xem chi tiết
Anh Duy Nguyễn
Xem chi tiết
Tiểu Yêu Tinh
Xem chi tiết
Trinh Dương
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Vy
Xem chi tiết
Nguyễn Thảo Ngọc
Xem chi tiết
Diễm My
Xem chi tiết
Minh Hoàng
Xem chi tiết
Minh Hoàng
Xem chi tiết