Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 12
Số lượng câu trả lời 4
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (6)

Jang Min
Min Suga
Phạm Khánh Linh

Đang theo dõi (0)