Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

Trân Châu

Câu 4: Bộ NST của cà chua 2n = 24.

a. Tính số loại giao tử có thể được tạo ra khi không có hiện tượng tro đổi chéo.

b. Tính số loại giao tử có thể được tạo ra khi có 3 cặp NST đồng dạng xảy ra trao đổi chéo tại 1 điểm ( trao đổi chéo con).

Nguyễn Quang Anh
17 tháng 7 2017 lúc 14:08

a. 212 loại giao tử.

b. 43. 29 loại giao tử

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trân Châu
Xem chi tiết
Lệ Thủy Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Phương Trang
Xem chi tiết
Như Ý Đào Ngọc
Xem chi tiết
Phạm Thị Mỹ Duyên
Xem chi tiết
Triệu Tử Dương
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hà
Xem chi tiết
Chu Thế Hiển
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Anh
Xem chi tiết