Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Cà Mau , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 154
Số lượng câu trả lời 68
Điểm GP 2
Điểm SP 108

Người theo dõi (33)

Phương Linh
Gấu
Nhung
Phượng Đoàn

Đang theo dõi (2)

Ngô Tấn Đạt
Ken Tom Trần