Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

Triệu Tử Dương

- Nếu một loài sinh sản hữu tính có bộ NST 2n = 4 được kí hiệu là AaBb, trong đó cặp thứ nhất gồm NST A và a, cặp thứ hai gồm B và b thì có thể tạo ra mấy loại giao tử khác nhau về kí hiệu bô NST? Sự thụ tinh có thể tạo ra bao nhiêu khả năng tổ hợp (kí hiệu khác nhau) của bộ NST ở thế hệ con?

- Từ đó, em cho biết ý nghĩa về di truyền và biến dị của sự thụ tinh.


Các câu hỏi tương tự
Phạm Thị Mỹ Duyên
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Phạm Thị Mỹ Duyên
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Anh
Xem chi tiết
Chu Thế Hiển
Xem chi tiết
Thư Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn mình tuấn
Xem chi tiết
Tuyet Thanh Tran
Xem chi tiết
hoàng thiên
Xem chi tiết