Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 678
Số lượng câu trả lời 13
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (13)

Tuong Vy k7
jackson
Nguyễn Quyên
rem
rem

Đang theo dõi (5)

mikdmo
Yuzu
B.Trâm
Kieu Diem