Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 179
Điểm GP 2
Điểm SP 112

Người theo dõi (98)

You Are Mine
lê huân
Phong Luyễn Vãn
I need You
Angel of Death

Đang theo dõi (765)