Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 30
Số lượng câu trả lời 253
Điểm GP 26
Điểm SP 139

Người theo dõi (20)

Đang theo dõi (4)

thẩm linh
Akai Haruma
phamhongson

Dòng thời gian