Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

Lệ Thủy Nguyễn Thị

Khi không có đột biến và xảy ra trao đổi chéo ở 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng tế bào sinh giao tử cái của 1 loài giảm phân có thể tạo 64 loại trứng.xác định bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài

Mai Hiền
31 tháng 12 2020 lúc 9:05

Bộ NST của loài:

2n = 64 : 4 = 16

 

Bình luận (0)
Lệ Thủy Nguyễn Thị
4 tháng 1 2021 lúc 21:46

Vì sao 2n=64:4 bạn?

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đào Đào
Xem chi tiết
Ngochien Pham
Xem chi tiết
Phương Trang
Xem chi tiết
Như Ý Đào Ngọc
Xem chi tiết
Phạm Thị Mỹ Duyên
Xem chi tiết
Phạm Thị Mỹ Duyên
Xem chi tiết
Anh Duy Nguyễn
Xem chi tiết
Huỳnh Trung Nguyêna6
Xem chi tiết
Thảo Võ
Xem chi tiết