Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

Như Ý Đào Ngọc

khi không có đột biến và xảy ra quá trình trao đổi chéo ở 2 cặpNST tương đồng tế bào sinh giao tử cái của 1 loài tạo 64 loại trứng biết các NST có nguồn gốc và cấu trúc giống nhau. xác định bộ NST 2n


Các câu hỏi tương tự
Lệ Thủy Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Phương Trang
Xem chi tiết
Trân Châu
Xem chi tiết
Phạm Thị Mỹ Tình
Xem chi tiết
Trân Châu
Xem chi tiết
Nguyễn Tiên
Xem chi tiết
Tuyet Thanh Tran
Xem chi tiết
Tuyet Thanh Tran
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết