Nguyễn Ngọc Pha

hỗn hợp x gồm fe3o4 và fe2o3 được chia làm hai phần bằng nhau cho hỗn hợp khí Y gồm H2 và CO (lấy dư) đi qua 1 phần (nung nóng), toàn bộ sản phẩm sau phản ứng được dẫn qua bình 1 đựng axit sunfuric đặc, dư bình 2 đựng nước vôi trong (lấy dư). sau TN, khối lượng bình 1 tặng 5,4g, bình 2 có 40g kết tủa
phần 2 cho vào dd hcl dư, thêm tiếp dd naoh dư vào, lọc, lấy kết tủa rửa sạch, nung trong kk đến khối lượng ko đổi thu dc 40g CR
tính % khối lượng các oxit trong hỗn hợp x(cho các phản ứng xảy ra HOÀN TOÀN)
giúp e vss


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Tieu Viem
Xem chi tiết
And see Hide
Xem chi tiết
Hoàng Thu Uyên
Xem chi tiết
Thắng Trương
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết