Nguyễn Ngọc Ánh

Hệ cơ quan ở thực vật bào gồm

       giúp mik với

Đào Tùng Dương
12 tháng 12 2021 lúc 21:12

Hệ cơ quan ở thực vật gồm:

- Hệ rễ: bao gồm rễ cây

- Hệ chồi: bao gồm thân, lá, hóa, quả

Bình luận (0)
Minh Hiếu
12 tháng 12 2021 lúc 21:12

Ở thực vật, các cơ quan chính là rễ, thân, lá, cơ quan sinh sản.  động vật, có các hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ sinh sản... Đối với các động vật đơn bào, các phần thực hiện một chức năng nhất định được gọi là bào quan.

Bình luận (2)
Nguyên Khôi
12 tháng 12 2021 lúc 21:12

Ở thực vật, các cơ quan chính là rễ, thân, lá, cơ quan sinh sản.  động vật, có các hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ sinh sản

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Khánh Huyền
12 tháng 12 2021 lúc 21:12

Tk
Ở thực vật
, các cơ quan chính là rễ, thân, lá, cơ quan sinh sản.  động vật, có các hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ sinh sản... Đối với các động vật đơn bào, các phần thực hiện một chức năng nhất định được gọi là bào quan.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
An Nguyễn Thúy
Xem chi tiết
12	Nguyễn Trọng Đông
Xem chi tiết
dat nguyen
Xem chi tiết
Ngân Khánh
Xem chi tiết
Phambachthienan
Xem chi tiết
Trần Thị Mai
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Tiệp
Xem chi tiết
trang phan
Xem chi tiết
hânthu
Xem chi tiết