Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Thọ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 109
Số lượng câu trả lời 2
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (8)

Sulli :333
hiền ngô
Hoa Nguyễn

Đang theo dõi (6)

hiền ngô
Hoa Nguyễn
Thuong Nguyen
Trần Thị Mai

trang phan