Ân Hồng

Gen ở sinh vật không chứa loại nuclêôtit nào?

A. Xitôzin.

B. Uraxin.

C. Timin.

D. Guanin.

 

Đông Hải
16 tháng 11 2021 lúc 9:13

B

Bình luận (0)
Hải Đăng Nguyễn
16 tháng 11 2021 lúc 9:13

B

Bình luận (0)
ツhuy❤hoàng♚
16 tháng 11 2021 lúc 9:13

B. Uraxin.

Bình luận (0)
huehan huynh
16 tháng 11 2021 lúc 9:16

B

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Sơn
17 tháng 11 2021 lúc 18:54

B. Uraxin.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Nguyễn Linh
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết