MixiGaming

điểm) Cho tam giác MNP nhọn, kẻ đường cao MH, từ H kẻ HI vuông góc với MN tại I, kẻ HK
vuông góc với MP tại K. Chứng minh rằng:
1) tam giac MIH ∽tam giac MHN 2) tam giac MKH ∽tam giac MHP 3) tam giac HKM ∽tam giac PKH

1: Xét ΔMIH vuông tại I và ΔMHN vuông tại H có

\(\widehat{IMH}\) chung

Do đó: ΔMIH~ΔMHN

2: Xét ΔMKH vuông tại K và ΔMHP vuông tại H có

\(\widehat{KMH}\) chung

Do đó: ΔMKH~ΔMHP

3: Xét ΔHKM vuông tại K và ΔPKH vuông tại K có

\(\widehat{KHM}=\widehat{KPH}\left(=90^0-\widehat{HMP}\right)\)

Do đó: ΔHKM~ΔPKH

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
MixiGaming
Xem chi tiết
phung nhat vu
Xem chi tiết
Đỗ Minh Trí
Xem chi tiết
Võ Tram
Xem chi tiết
An Hoàng
Xem chi tiết
nguyễn thị loan
Xem chi tiết
Đỗ văn chung
Xem chi tiết
nguyễn thùy trang
Xem chi tiết
nguyenhuonggiang
Xem chi tiết
Nguyễn Duy Tùng
Xem chi tiết