Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ

TRÂN LÊ khánh

CHỨNG MINH RẰNG:

a) x^2+xy+y^2+1>0 với mọi x,y

b)6x^2+5y^2+2x-4xy-10y+14>0 với mọi x,y

giải chi tiết giùm nha,nhớ giải thích rõ.Cảm ơn nhiều.

Hắc Hường
25 tháng 6 2018 lúc 22:22

Giải:

a) \(x^2+xy+y^2+1\)

\(=x^2+2.x.\dfrac{y}{2}+\left(\dfrac{y}{2}\right)^2+\dfrac{3y^2}{4}+1\)

\(=\left(x^2+2.x.\dfrac{y}{2}+\left(\dfrac{y}{2}\right)^2\right)+\dfrac{3y^2}{4}+1\)

\(=\left(x+\dfrac{y}{2}\right)^2+\dfrac{3y^2}{4}+1\ge1>0;\forall x\)

Vậy ...

Bình luận (3)

Các câu hỏi tương tự
___Vương Tuấn Khải___
Xem chi tiết
Linh Nguyen
Xem chi tiết
Thuyan Kaluli
Xem chi tiết
Đỗ Hàn Thục Nhi
Xem chi tiết
Thuyan Kaluli
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Linh
Xem chi tiết
Lê Hoàng Thảo Nguyên
Xem chi tiết
Trần Thị Tấn Tài
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Việt ANh
Xem chi tiết